Privacyverklaring

In aanmerking nemende:

www.mintaton.com is eigendom van Aton Technology Solutions Europe BV, KvK 60448784 hierna: Aton.

Voor Aton is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang.

Persoonsgegevens van haar klanten worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Aton zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt.

Het doel van deze Privacyverklaring is om de klant te informeren over de manier waarop Aton gebruik maakt van de persoonsgegevens die over haar klanten worden verzameld op of via deze website en hoe de klant deze gegevens kan wijzigen of laten verwijderen. Zolang een kind jonger is dan 16 jaar oefent zijn wettelijk vertegenwoordiger namens hem de rechten uit die op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan hem toekomen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden. Die vallen onder de verantwoordelijkheid van derde partijen.

Artikel 1 Verwerking Persoonsgegevens

Met het gebruik (willen) maken van de diensten van Aton, het gebruik van TEXELPOINTS en/of de acceptatie van de gebruiksvoorwaarden en deze Privacyverklaring door het actief aanvinken van het vakje dat daarvoor is opgenomen (opt-in), gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat Aton zijn / haar persoonsgegevens gebruikt en verwerkt op de in dit document aangegeven manier en aangegeven doeleinden. Indien (aanvullende) toestemming van de klant vereist is voor het hiervoor bedoelde gebruik en de genoemde verwerking, bijvoorbeeld omdat zijn e-mailadres door de partner gebruikt moet worden voor de uitvoering van een deal, wordt daar apart door Aton om gevraagd.

De klant kan zijn / haar toestemming op ieder moment zonder opgave van reden herroepen, door een bericht te versturen via info@mintaton.com

Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens

Aton verwerkt in twee situaties persoonsgegevens:

1) bij klanten die gebruik willen maken van diensten van Aton en nieuws over Aton willen ontvangen per e-mail;

2) bij klanten die gebruik willen maken of hebben gemaakt van TEXELPOINTS, oftewel: die gebruik willen maken van één of meer TEXELPOINTS deals en voor dat doel een account willen aanmaken.

De persoonsgegevens die in situatie 1) en 2) verwerkt worden zijn verschillend. Voor het 1 e doel verwerkt Aton alleen het e-mailadres van de klant. Dat e-mailadres wordt dan gebruikt voor het dagelijks door Aton toezenden van de exclusieve deals die zij voor of namens partners kan aanbieden, of voor het verzenden van eigen nieuwsberichten.Voor het 2 e doel heeft Aton meer gegevens van de klant nodig om de deal vervolgens te kunnen (doen) uitvoeren. In dat geval worden naast het e-mailadres ook – alleen voor zover nodig – de andere, hieronder genoemde persoonsgegevens verwerkt, enkel en alleen om de deal die de klant wil, te kunnen realiseren.

Artikel 3 Geen verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uitgangspunt is dat Aton géén persoonsgegevens aan derden verstrekt. Daarop wordt alleen een uitzondering gemaakt als dit noodzakelijk is om een deal te kunnen (doen) uitvoeren met TEXELPOINTS. Via bestedingen bij de bij TEXELPOINTS aangesloten bedrijven en partners wordt de klant beloond met TEXELPOINTS. Deze gespaarde TEXELPOINTS kunnen dan weer worden gebruikt voor aankopen of activiteiten bij andere partners. Uitgever van TEXELPOINTS en debiteur van de aangegeven diensten of goederen zijn alleen de telkens aangegeven partners, die deze diensten of goederen op basis van hun eigen betreffende Algemene Voorwaarden leveren. Bij zo’n deal wordt de klant altijd om aanvullende toestemming gevraagd voor het verstrekken van de in de dealtekst genoemde persoonsgegevens aan en het gebruik van die gegevens door de partner, voor de uitvoering van de deal.

Artikel 4 Soort persoonsgegevens

Aton verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens van de klant:

 1. naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens)
 2. e-mailadres
 3. IP-adres
 4. Bankgegevens / creditcardgegevens
 5. En indien de klant de onderstaande gegevens vrijwillig heeft opgegeven:
 6. Geboortedatum
 7. Geslacht
 8. Telefoonnummer en Aton heeft toegang tot de sms van de klant voor de sms verificatie van het telefoonnummer
 9. Het IP-adres, de geboortedatum en het geslacht gebruikt Aton in geanonimiseerde vorm voor het opstellen van anonieme statistieken en rapportages. Te denken valt aan een jaarlijkse rapportage over het aankoopgedrag van vrouwen tussen de 20-25 jaar in de provincie Noord-Holland, die zich hebben aangemeld bij Aton. Alhoewel de klant aan de hand van deze anonieme gegevens op geen enkele manier herkenbaar of herleidbaar is, en er dan ook geen sprake (meer) is van de verwerking van persoonsgegevens, vindt Aton het zorgvuldig om dit 'anonieme' doeleinde te vermelden.
 10. De geografische locatie voor zover bij ons bekend.
 11. Wanneer er wordt ingelogd via een social media platform hebben we toegang tot alle informatie waarvan er aan de derde partij is aangegeven dat het met een platform als de onze gedeeld kan worden, dit is bijvoorbeeld de vriendenlijst, foto’s, etc.

Aton heeft toegang tot de sms van de klant voor de sms verificatie van het telefoonnummer.

Artikel 5 Transparantie verwerking persoonsgegevens

Aton streeft ernaar volledig transparant te zijn in de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en geeft steeds aan welke gegevens waarvoor worden verwerkt. Op elk moment kan de klant vragen of Aton gegevens van de klant verwerkt en inzage vragen in die gegevens en voor welk doel, en deze laten corrigeren, aanvullen of verwijderen.

Hiertoe kan de klant een e-mail sturen met vermelding van zijn / haar naam en adres aan de helpdesk van Aton via info@mintaton.com. Binnen 4 weken ontvangt de klant een reactie.

Artikel 6 Afmelding diensten Aton

De klant kan zich te allen tijde afmelden en uitschrijven voor de diensten van Aton door de link aan te klikken die onderaan iedere nieuwsbrief en/of aanbieding staat vermeld, of een e-mail te sturen info@mintaton.com. Aton verwijdert de gegevens van de klant dan en de klant ontvangt dan geen e-mails meer van Aton. De klant dient er daarbij rekening mee te houden dat als hij / zij zich voor nieuwsbrieven en aanbiedingen van meerdere regio's heeft aangemeld, voor iedere regio apart moet afmelden.

Artikel 7 Beveiliging gegevens

Aton maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft Aton technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Artikel 8 Bezoekgegevens

Op de website(s) van Aton worden ook algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Aton haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Als Aton zulke gegevens vastlegt, zorg Aton ervoor dat deze op geen enkele manier naar klanten herleidbaar zijn.

Artikel 9 Gebruik van cookies

Aton maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Artikel 10 Wijzigingen

Aton behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring.Indien een dergelijke wijziging een verzwaring of wijziging van de doeleinden inhoudt, waarvoor Aton persoonsgegevens verwerkt, dan wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vraagt Aton waar nodig, de aanvullende toestemming van de klant. Bij vragen over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via info@mintaton.com of door middel van een brief naar:

ATON Technology Solutions Europe BV

ADRES

Aton Technology Solutions Europe B.V.
Weverstraat 85, 1791 AC Den Burg
Nederland

Deze Privacyverklaring is aangepast op 23-07-2014

Scroll naar boven